HỆ THỐNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY VŨ GIA PHÁT

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ BÁN HÀNG

CÔNG TY VŨ GIA PHÁT

     

* Hệ thống các Siêu thị điện máy Media Mart ( Miền Trung - Miền Bắc )
* Hệ thống các Siêu thị điện máy HC ( Miền Trung - Miền Bắc )
* Hệ thống các Siêu thị điện máy PICO ( Miền Bắc )
* Hệ thống các Siêu thị điện máy E Comart ( Miền Bắc )
* Hệ thống các Siêu thị điên máy Viễn Thông Á Châu ( Miền Nam )
* Hệ thống các đại lý bán hàng Online: Quang Minh - F5 - Mega Buy - Hải Minh...